Czym się zajmujemy

Pomagamy firmom w uzyskaniu dotacji

Współpraca z naszymi klientami rozpoczęła się jeszcze przed akcesją (w ramach programów SAPARD) i trwa do chwili obecnej.

Od 2002 roku pozyskujemy i rozliczamy środki na inwestycje w przedsiębiorstwach. W aktualnej perspektywie 2014-2020 pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorców także w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

O nas

Tworzymy zespół specjalistów z pond 25 letnim doświadczeniem w działalności doradczej, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomagamy klientom w pozyskaniu zewnętrznego zasilania finansowego, optymalizacji działalności, a w szczególnych wypadkach w przygotowaniu programów naprawczych lub restrukturyzacyjnych.

Miarą naszej skuteczności jest 98% projektów skierowanych do dofinansowania!

Oferta

Podstawowe obszary naszej działalności to:

piggy bank blue icon

Dotacje UE

piggy bank blue icon

Biznesplany

piggy bank blue icon

Restrukturyzacja
firm

piggy bank blue icon

Wycena
podmiotów

piggy bank blue icon

Przekształcenia
własnościowe

piggy bank blue icon

Analizy
ekonomiczne
i finansowe

Aktualności

Programy Krajowe

I Oś Priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE

W ostatnim okresie firma "PROGRES" przygotowała dokumentacje obejmującą pozyskanie środków UE na inwestycje oraz na działalność badawczo-rozwojową. Projekty dotyczyły medycyny oraz energetyki.

Zrealizowano z sukcesem przedsięwzięcia dotyczące innowacyjnej w skali świata technologii hybrydowej do zastosowań w protetyce stomatologicznej. Ponadto opracowano projekt związany z systemami sterującymi i nadzorującymi sieci energetyczne w obiektach szczególnie wrażliwych na stabilne i bezpieczne zasilanie energetyczne.

Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania. Będziemy prowadzić kompleksowo prace związane z jego realizacją i rozliczeniem.

Obecnie, w zasadniczym stopniu, „PROGRES” realizuje projekty badawcze, ściśle współpracując z Wnioskodawcami już na etapie planowania i przygotowania badań. W ostatnich latach ten rodzaj działalności – najtrudniejszy z merytorycznego punktu widzenia – stał się specjalnością naszej Firmy. Aktualnie zrealizowaliśmy bardzo duży projekt badawczy związany z innowacyjnymi systemami implantologicznymi będącymi nowością na polskim rynku produkcyjnym.

Newsletter

Najnowsze wiadomości,
artykuły oraz porady
związane z dotacjami

Jesteś zapisany/a do newslettera

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, masz pytanie – skontaktuj się z nami.

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

To pole jest wymagane

Wiadomość wysłana pomyślnie!

Wystąpiły problemy, spróbuj ponownie później!

Wysyłanie