Dotacje UE w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych

Problematyka dotycząca pozyskania środków finansowych w formie dotacji w ramach krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych stanowi od 2002 roku trzon naszej działalności doradczej. Przygotowywaliśmy na zlecenie klientów dokumentacje w ramach programów przedakcesyjnych (SAPARD) oraz we wszystkich budżetach począwszy od 2004 r. Nasi Klienci to głównie mali lub średni przedsiębiorcy reprezentujący różne branże, korzystający z naszych usług wielokrotnie w tym tacy, którzy pozyskali nawet pięć dużych dotacji na projekty inwestycyjne lub badawcze.


W ramach aktualnego budżetu realizacja projektów inwestycyjnych, sfinansowanych dotacją uzależniona jest od przeprowadzenia uprzednio prac badawczo-rozwojowych. Badania mogą być:
1) zrealizowane samodzielnie, a ich koszt współfinansowany dotacją (w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych), 2) zrealizowane samodzielnie, a ich koszt finansowany środkami własnymi Wnioskodawcy, 3) kupione od jednostki badawczej


Z uwagi na powyższe uwarunkowania, obecnie realizujemy głównie projekty badawcze oraz inwestycyjne. Specjalizujemy się w przedsięwzięciach w kwocie od 1 mln zł wzwyż.

Oferujemy nasze usługi w sposób kompleksowy, w wariancie maksymalnym obejmującym wszystkie poniższe fazy:
1. Ocena możliwości pozyskania dotacji na planowane przedsięwzięcie (pomysł) Wnioskodawcy: a) wybór programu i działania w ramach Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych, odpowiedniego do realizacji planowanego przedsięwzięcia, b) plan działań przygotowawczych, w odniesieniu do projektowanego przedsięwzięcia, c) optymalizacja kosztów, w tym kwalifikowanych projektu, w celu maksymalizacji dotacji. 2. Opracowanie i skompletowanie dokumentacji konkursowej oraz niezbędnej dla banków współfinansujących projekt. a) zebranie niezbędnych informacji, opinii i załączników, b) wykonanie i skompletowanie zasadniczej dokumentacji konkursowej, c) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie. 3. Nadzór nad realizacją projektu wraz z niezbędną dokumentacją: a) prowadzenie ewidencji i rozliczanie projektu, b) sprawozdania i ewaluacja projektu, c) współudział, po stronie beneficjenta, w kontroli realizacji projektu przez instytucje pośredniczące i organizujące konkursy.