Programy restrukturyzacyjne i naprawcze oraz uczestnictwo przy ich wdrożeniu.

Pracownicy i współpracownicy firmy od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku uczestniczyli w przygotowaniu szeregu projektów restrukturyzacyjnych bądź naprawczych dla kilku dużych podmiotów gospodarczych. W kolejnych latach były to postępowania układowe lub ugodowe w ramach, których przygotowywano stosowną dokumentację, w tym szczególnie, analizy ekonomiczno-finansowe lub oceny rynku. W kilku wypadkach elementem zlecenia było wdrożenie przygotowanego postępowania naprawczego lub ugodowego.


Prace w ramach tej działalności wymagają uczestnictwa szeregu specjalistów różnych dziedzin dysponujących doświadczeniem w tego typu projektach. Nasza firma jest w stanie sprostać tego typu wyzwaniom. Dysponuje kadrą fachowców o nierzadko pond 25 letnim doświadczeniu w prowadzeniu projektów naprawczych, restrukturyzacyjnych lub układowych.