Przekształcenia własnościowe oraz zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

W ostatnich latach bardzo dynamicznie wzrasta popyt w odniesieniu do zmian formy prowadzenia działalności gospodarczej. Większość tego typu prac na zlecenie klientów prowadzona jest przez prawników. Ich działania, najczęściej, opierają się na formalnej stronie zagadnienia, która nie obejmuje całego szeregu uwarunkowań związanych z dotychczas prowadzaną działalnością gospodarczą zleceniodawców. Nasza firma wychodzi od innych założeń; wymogiem nadrzędnym jest optymalizacja struktury organizacyjnej firmy.

Planowane zmiany winny wyznaczać potencjalne możliwości osiągnięcia następujących celów:
Główne 1) Zwiększenie bezpieczeństwa (ograniczenia odpowiedzialności) właścicieli z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług szczególnie wrażliwych (np. medycznych). 2) Optymalizacja obciążeń podatkowych (w tym głównie podatku dochodowego). Dodatkowe 3) Rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania, szybkiego i elastycznego dostosowania się do zmian rynkowych oraz ograniczenia niekorzystnych uwarunkowań wynikających z dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. 4) Najkorzystniejsze możliwości upłynnienia w przyszłości aktywów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz ewentualnego rozszerzenia grona wspólników.