Aktualności

PROGRAMY KRAJOWE

I Oś Priorytetowa: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz najnowsze wiadomości, artykuły oraz porady związane z dotacjami.

Jesteś zapisany/a do newslettera

Aktualności - Programy Regionalne

Dotacje zostały podzielone ze względu na województwa. Wybierz rejon, który Cię interesuje.

<% article.title %>