Analizy ekonomiczne i finansowe

W większości podanych wcześniej obszarów działalności firmy wykonywane są, jako element szerszego opracowania, analizy ekonomiczne i finansowe. W ramach tego rodzaju oferty przygotowujemy oceny w następujących aspektach:
I. Analiza rynkowa wraz z cyklem życia wyrobu, II. Analiza techniczna wraz ze stopniem rozwoju wykorzystywanej technologii, III. Analiza wykorzystania zdolności wytwórczych (zasobów), IV. Analiza wykorzystania aktywów, V. Źródła finansowania i zadłużenie, VI. Analiza przychodów i kosztów, VII. Analiza rentowności, VIII. Analiza wskaźnikowa, IX. Ocena zdolności kredytowej, X. Stopa zwrotu zaangażowanych środków.