Wycena podmiotów gospodarczych oraz ocena ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wycen podmiotów gospodarczych. Pracownicy firmy stosują, co najmniej trzy metody wyceny firmy. Najczęściej wykorzystywanymi sposobami są:
1) Księgowa (podstawą: dane ewidencji księgowej firmy) 2) Rynkowa (oparta o spółki giełdowe) 3) Dochodowa (z wykorzystaniem modelu ekonomiczno-finansowego)


Klient zlecający ten typ prac doradczych otrzymuje wartość podmiotu gospodarczego w postaci tzw. przedziału negocjacyjnego. Jest to przedział liczbowy określający minimalną i maksymalną wartość firmy. Obok przyjętych założeń, zastosowanych algorytmów wyliczeń wraz ich opisem, w ramach każdej z metod wyceny, zleceniodawca uzyskuje obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej wycenianego podmiotu gospodarczego.